Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum) - sagsnr. 2015-4422

Print Print
02-12-2015