Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ferieloven (forbedring af reglerne på au pair-området mv.)

Print Print
20-02-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-442 Lovudvalget.aspx - d. 20-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.