Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentor, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats mv.) - sagsnr. 2015-4366

Print Print
24-11-2015