Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde mv.) - sagsnr. 2015-4365

Print Print
02-12-2015