Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret - sagsnr. 2015-4231

Print Print
12-11-2015