Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven, som disse er ændret ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2015-4149

Print Print
10-11-2015