Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser - sagsnr. 2015-4101

Print Print
10-11-2015