Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag til ophævelse af lov om barseludligning for selvstændigt erhvervsdrivende - sagsnr. 2015-4083

Print Print
19-11-2015