Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme) - sagsnr. 2015-4082

Print Print
01-12-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-4082 Strafferetsudvalget.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.