Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme) - sagsnr. 2015-4082

Print Print
01-12-2015