Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffuldbyrdelsesloven (sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) - sagsnr. 2015-4081

Print Print
01-12-2015