Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre - sagsnr. 2015-4075

Print Print
09-11-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-4075 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.