Lovudvalget - Høring over udkast til opdaterede administrative forskrifter som følge af L 6 fremsat 7. oktober 2015 om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence mv. på det familieretlige område - sagsnr. 2015-4058

Print Print
23-11-2015