Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om markkort og Fællesskema, bekendtgørelse om grundbetaling mv. - sagsnr. 2015-4055

Print Print
09-11-2015