Lovudvalget - Høring over interessen for frekvenser i frekvensbåndene 1,5 GHz og 2300-2400 MHz - sagsnr. 2015-4052

Print Print
10-11-2015