Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om implementering af forsyningsvirksomhedsdirektivet, bekendtgørelse om implementering af koncessionsdirektivet, bekendtgørelse om udbud.dk mv. - sagsnr. 2015-4046

Print Print
26-11-2015