Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (kønsopdelt lønstatistik) - sagsnr. 2015-4044

Print Print
05-11-2015