Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love - sagsnr. 2015-4043

Print Print
09-11-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-4043 Lovudvalget.aspx - d. 22-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.