Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om søfarendes ansættelsesforhold mv., lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love - sagsnr. 2015-4043

Print Print
09-11-2015