Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden - sagsnr. 2015-4

Print Print
16-02-2015