Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om interbankgebyrer - sagsnr. 2015-3902

Print Print
04-11-2015