Skatteudvalget - Høring over udkast til styresignal om, at et selskabs indkomstår kun kan omfatte 1. april én gang - sagsnr. 2015-3892

Print Print
17-11-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-3892 Skatteudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.