Skatteudvalget - høring over forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift mv.) - sagsnr. 2015-3886

Print Print
09-11-2015