Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage) - sagsnr. 2015-3885

Print Print
23-11-2015