Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrollen - sagsnr. 2015-387

Print Print
27-02-2015