Lovudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af lov om almene boliger mv. og lov om individuel boligstøtte (kollektive bofællesskaber) - sagsnr. 2015-385

Print Print
12-02-2015