Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Nedsættelse af støtte til husstandsvindmøller) - sagsnr. 2015-3819

Print Print
02-11-2015