2015-3801 Høring over forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Gennemførelse af skattelyaftale vedrørende registrering af reelle ejere) - sagsnr. 2015-3801

Print Print
18-11-2015
Læs Høring over forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Gennemførelse af skattelyaftale vedrørende registrering af reelle ejere)2015-3801 Lovudvalget