Lovudvalget - Høring over forslag til bekendtgørelse om anmeldelse og registrering af vekselkontorer og udbydere af tjenesteydelser til virksomheder i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask (hvidvaskbekæmpelsesregistret) - sagsnr. 2015-3778

Print Print
17-11-2015