Strafferetsudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret ved naturalisation (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark mv.) - sagsnr. 2015-3749

Print Print
27-10-2015