Lovudvalget - Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer - sagsnr. 2015-3729

Print Print
20-10-2015