Lovudvalget - Høring over forslag om implementering af EU's anerkendelsesdirektiv i 4 bekendtgørelser, forslag til modernisering af brøndboreuddannelsen samt konsekvensændring af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger vedr. optaget havbundsmateriale - sagsnr. 2015-3723

Print Print
17-11-2015