Procesretsudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder mv. - sagsnr. 2015-3712

Print Print
09-11-2015