Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat) - sagsnr. 2015-3701

Print Print
04-11-2015