Lovudvalget - Høring over Forbrugerombudsmandens nye vejledning om markedsføringslovens § 14a - sagsnr. 2015-3688

Print Print
12-10-2015