Skatteudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om fordeling af midler til velgørende foreninger mv. i stedet for udlodning fra spillehaller - sagsnr. 2015-3684

Print Print
04-11-2015