Skatteudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber mv. (Justering af erhvervsbeskatningen og tilpasning i forhold til EU-retten mv.) - sagsnr. 2015-3663

Print Print
20-10-2015