2015-3661 Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1178 af 6. november 2014 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg - sagsnr. 2015-3661

Print Print
06-10-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-3661 Lovudvalget.aspx - d. 19-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.