2015-3661 Lovudvalget - Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1178 af 6. november 2014 om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg - sagsnr. 2015-3661

Print Print
06-10-2015