Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om social service (målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer) - sagsnr. 2015-366

Print Print
16-02-2015