Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet - sagsnr. 2015-3488

Print Print
21-10-2015
Læs Høring over forslag til lov om ændring af lov om radiofrekvenser og ophævelse af lov om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet 2015-3488 Lovudvalget