Lovudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension (regulering af folkepensionsalderen) - sagsnr. 2015-3457

Print Print
15-10-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-3457 Lovudvalget.aspx - d. 26-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.