Strafferetsudvalget - Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser mv.) - sagsnr. 2015-3435

Print Print
20-10-2015