Lovudvalget - Høring over forslag til lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og forslag til lov om ændring af lov om ophavsret - sagsnr. 2015-3425

Print Print
28-10-2015