Lovudvalget - Høring over forslag til revideret bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter samt tilhørende vejledning - sagsnr. 2015-3424

Print Print
24-09-2015