Lovudvalget - Høring over udkast til forslag til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) mv. - sagsnr. 2015-3340

Print Print
07-10-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-3340 Lovudvalget.aspx - d. 16-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.