Skatteudvalget - Høring over udkast til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love - sagsnr. 2015-3309

Print Print
15-10-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-3309 Skatteudvalget.aspx - d. 27-10-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.