Lovudvalget - Høring over udkast til Danmarks anden nationale rapport til FN's Menneskerettighedsråd under Den Universelle Periodiske Bedømmelse (Universal Periodic Review) - sagsnr. 2015-3259

Print Print
24-09-2015