Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder forsikringsmæssige hensættelser - sagsnr. 2015-3257

Print Print
30-09-2015

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2015/2015-3257 Lovudvalget.aspx - d. 19-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.