Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (bemyndigelse af Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på finansielle produkter) - sagsnr. 2015-3256

Print Print
30-09-2015